Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

MADPANDA
19:57
An envelope with forget-me-nots...

June 08 2015

MADPANDA
21:04
Nastały czasy w których ewolucja nie nadąża za rozwojem cywilizacyjnym.
— N. Dopszyński

May 22 2015

MADPANDA
15:36
Uciekasz
przed światem
w głębokiej panice.
Związany lękiem biegniesz
brzegiem rzeki,
zduszony zapachem jałowych traw na łące.
Przesuwasz się po ostrzu noża,
a na jego końcu
mieszka śmierć,
która nie luzuje ręki
zaciśniętej dawno
na twoim gardle.
Już nie wołasz o pomoc.
Oni i tak nie zrozumieją.
Oni nic nie poczują.
Oni nie wiedzą już nic.
Boisz się teraz ich pomocy -
to jak wołanie do kogoś
za betonowym murem.
Uciekasz od nich,
od wszystkiego,
na zawsze.
Rozumiany tylko przez starą poczciwą śmierć,
czekającą przy stole
z ciepłym naparem i przytulnym kątem...
A oni już zapomnieli wzroku,
zapomnieli słuchu
i nie zdążą Ciebie dotknąć,
bo oni już dawno
tkwią w życia źródełku.
— N. Dopszyński

May 08 2015

MADPANDA
14:10
Jesteś już gdzieś indziej z kimś innym w zupełnie innym miejscu. 730 dni minęło kiedy poznałem.
Ciebie Przeklętą.

February 26 2015

MADPANDA
13:10
Mgła była tak gęsta, że ciężko było złapać oddech, gdy Śmierć i Depresja tańczyły dziś, razem wisząc w powietrzu gdzieś za moim oknem
— N. Dopszyński

February 18 2015

MADPANDA
22:36
2110 7132

February 07 2015

MADPANDA
12:59
'W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.'
Reposted byacetylocoa acetylocoa

February 04 2015

MADPANDA
16:10
Wszędzie pełnia dumy
pełnia zakłamania
wybierają
mniejsze zło
ustrzegając się blasku słońca
miłość przeszła w zobojętnienie
najlepiej
bądźmy wszyscy obojętni
na wszystko
a później zdziwienie
że ktoś nienawidzi
że ktoś dał z siebie wszystko
stając naprzeciw
obojętności świata
i upadając zrozumiał że
największe skurywsyństwo
na tym świecie
to wszystko jedno.
— N. Dopszyński

February 03 2015

MADPANDA
20:10
1294 ec2a
MADPANDA
20:08
1163 4305
MADPANDA
20:06
0936 3240
Reposted byfederstern federstern

December 30 2014

MADPANDA
20:42
4847 9517

December 23 2014

MADPANDA
23:57
2630 6a70

October 28 2014

MADPANDA
21:29
9178 fe1a 500
MADPANDA
21:28
9132 24fc 500
Reposted byKarlsquell1337 Karlsquell1337
MADPANDA
21:26
9050 1676 500
Find what you love, and let it kill you.
MADPANDA
21:22
I've said it once, I've said it twice, I've said it a thousand fucking times
That I'm OK, that I'm fine, that it's all just in my mind
But this has got the best of me, and I can't seem to sleep
It's not 'cause you're not with me, it's 'cause you never leave

Every second, every minute, every hour, every day
It never ends, it never ends...

May 05 2014

MADPANDA
10:12

"Problemem tego świata jest to, że inteligentni ludzie są pełni wątpliwości, a idioci pewni siebie"

— Bukowski
Reposted bydobiheroine88

April 09 2014

MADPANDA
13:58
9504 1640
Reposted byimamotherfuckingsharkbitch1317panasisheanonimmakuro83BananaRamaSic616lordminx
MADPANDA
13:57
9500 0587 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl